העשור האחרון סיפק לכיל, עובדיה ומנהליה כאחד, הזדמנות להפגין את יכולת הארגון, ללמוד תחומי עשייה חדשים, לשנות דפוסי חשיבה ולשפר את ביצועי החברה. בתקופה זאת התפתחה גם התודעה והאסטרטגיה של החברה בנוגע לאחריות תאגידית, החל מתרומה לקהילה וטיפול באירועים סביבתיים נקודתיים, ועד לתפישה כוללת המאגדת בתוכה מחויבות ועשייה יומיומית למען הסביבה והחברה בה אנו חיים.

לעשייה בתחום אחריות תאגידית-חברתית וסביבתית נדבכים שונים. הנדבך הראשון – כולל אסטרטגיה, תכנון ותשתית. נדבך מרכזי זה חייב את החברה לבנות מערכות לאיסוף וניתוח נתונים בתחום הסביבתי והחברתי, זאת בנוסף למערכות הפיננסיות הקיימות.

כלים אלה אפשרו לנו לערוך תהליך רב-שנתי של זיהוי, מיפוי וטיפול בסיכונים חברתיים, סביבתיים וכלכליים, שהיוו את הבסיס לקביעת אסטרטגיה ותכנון ארוך טווח. כיום, גם ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלנו נמדדות ומנוהלות כיחידה בתאגיד.

בשנים האחרונות, הרחיבה כיל בצורה ניכרת את פעילותה מחוץ למדינת ישראל, בין היתר באמצעות רכישת חברות שמאפשרות לה לבסס את מקומה כאחת החברות המובילות בתחומה בעולם.

החברה שמה לה למטרה כי לצד כל פעילות, רכישה ופיתוח מוצר תבוא לידי ביטוי התפיסה האסטרטגית השמה דגש על אחריות חברתית וסביבתית.

רכישות בתחום הדשנים והדשנים המיוחדים מאפשרים לנו להציע לחקלאים ברחבי העולם פתרונות טובים יותר ומותאמי סביבה, המגדילים ומשפרים את היבול החקלאי בעולם והתורמים בכך לאספקת מזון לאוכלוסיית העולם הגדלה.

במגזר כיל מוצרים תעשייתיים, נרכשה החברה הגדולה בעולם בתחום מעכבי הבערה על בסיס זרחן, אשר מרחיבה את מגוון הפתרונות המוצעים על ידנו לשם הגנה על חיי אדם והגנת הסביבה מפני שריפה ובעירה מסיבות שונות.

כמו כן, הרחיב מגזר כיל מוצרים תעשייתיים את סל מוצריו בסדרת פתרונות ה-®Merquel. מוצר זה נותן מענה לבעיית זיהום הכספית הנפלטת מתחנות כח פחמיות ובכך מביא בשורה נוספת בפיתוח מוצרים לשירות האדם, עם תרומה מהותית לאיכות הסביבה.

פעילות זו וכמו גם פעילויות נוספות הנמצאות בשלבי פיתוח, מקיימות למעשה את חזונה של כיל לפיתוח מוצרים תוך שימוש בעקרונות ירוקים ברי קיימא, ושמירה על אחריות סביבתית ואחריות על המוצר – החל משלב הפיתוח, דרך היצור ועד תום חייו.

בנוסף, כיל רכשה חברה, שעיקר פעילותה הינה טיהור מים לשתיה ולתעשייה. בכך, מסייעת כיל בטיהור מקורות מים והפיכתם למים הרואיים לשתייה על ידי מיליוני בני אדם ברחבי העולם, ובעיקר בקרב אוכלוסיות מוחלשות במדינות מתפתחות ובמדינות עולם שלישי.

אין הדבר מקרי, זהו ביטוי לאסטרטגיה ארגונית מתוכננת ואנו גאים על כך. אנו מבטיחים כי ביחד עם שאר עובדי ומנהלי החברה נמשיך לפעול כך גם בשנים הבאות.

הנדבך השני של האחריות התאגידית הינו ביצוע ושינוי בפועל. כיל השקיעה בשלוש השנים האחרונות מעל מיליארד ש"ח לשם שינוי מהותי ומעשי בתחום הסביבתי.

אין אף חברה בישראל שהשקיעה סכום גבוה כל כך בתחום זה כמו כיל. ההשקעה הגדולה הזו אפשרה לעובדי כיל ומנהליה לפעול בעת ובעונה אחת בכמה זירות: מערכות אנרגיה זכו לשדרוג שהפחית בעשרות אחוזים את ההשפעה הסביבתית שלהן; הותאמו תהליכי ייצור כך שתוצרי לוואי שבעבר היוו פסולת הוחזרו למערך הייצור כמשאב; הותקן ציוד חדש ומתקדם במגוון מפעלים; אומצו נוהלים חדשים והוטעמו אמצעי בטיחות.

השינוי האסטרטגי שעברה החברה, במקביל להשקעה האדירה בתחום הסביבתי, הפכו את כיל לאחת החברות המובילות והמתקדמות בתחום האחריות החברתית והסביבתית: לדוגמא, השנה אנו מדווחים לראשונה בישראל, באופן וולונטרי, על טביעת הרגל הפחמנית של החברה במסגרת מהלך נרחב יותר, הכולל מיפוי של טביעת הרגל הפחמנית של מפעלי החברה ומוצריה.

חברת רותם אמפרט נגב, הוסמכה בהצטיינות על ידי ה-IFA,  או ה-International Fertilizers Assocation, בתחום אחריות ניהול חיי מוצר (Product Stewardship) והיא חברת הדשנים הראשונה בעולם שהוסמכה בהצטיינות על ידי הארגון.

התחלנו בתהליך ייחודי של הסמכת מפעלי כיל כמפעלים ירוקים. הואיל ואין תקן בנושא בישראל, ניסחה ואימצה החברה תקן פנימי למטרה זו.

כאן המקום לציין, כי כל התהליכים המצוינים לעיל, לא היו יכולים לצאת לפועל ללא המחוייבות והמקצועיות של ההון האנושי בחברה, קרי מנהליה ועובדיה.

אנו מבקשים לציין בסיפוק ובגאווה את ההתגייסות, המחויבות וההתמדה תוך השקעת מאמצים גדולhם בהתייעלות, במקצוענות ובעמידה בסטנדרטים גבוהים.

הירידה במספר תאונות העבודה היא תוצאה של הכשרה, תשומת לב ועשייה יומיומית הן של מנהלים והן של עובדים.

מנהלי הבטיחות והשמירה על הסביבה פעלו ימים כלילות במטרה להטמיע ערכים אלה כתרבות וכדרך חיים בארגון, ואנו מתחייבים להמשיך לפעול בכיוון זה גם בעתיד.

הנדבך השלישי של אחריות תאגידית: דיווח ודו-שיח של החברה עם הציבור ועם קבוצות להן עניין ונגיעה לפעילות החברה, שהתרחבו משמעותית לאחרונה.

בשנים האחרונות קיימנו שיח מקומי ומקיף עם שכנינו למפעלים, בפרט באזור רמת חובב, סדום ומישור רותם, שיח אשר סייע לנו רבות בהבנה, הפנמה ושינוי ביחס לסוגיות מהותיות שהעלו תושבי האזור.

דו"ח זה, המקיף ביותר שנערך עד כה בחברה, מהווה ביטוי נוסף להכרה של החברה בצורך לקיים דיאלוג פתוח, ענייני ומושכל עם כלל הקבוצות להן עניין בפעילות החברה החל מארגונים אזרחיים, סביבתיים וחברתיים, וכלה באחרון הספקים, הלקוחות והעובדים של החברה.

אנו תקווה שהדוח ישמש את קוראיו כמקור למידע כמותי ואיכותי, וכבסיס לשלל הדיונים המתרחשים מדי יום במפעלים, בקרב עובדי החברה ומנהליה, הציבור בכללותו, קבוצות להן עניין בפעילות החברה, גופי התכנון והתקינה, ובקרב אמצעי התקשורת השונים. תהליך הכנת הדוח היווה כשלעצמו תשתית לשיח כזה.

אם בעבר דרשו משקיעים פונציאליים רק מידע פיננסי, אנו עדים כיום למשקיעים רבים המעוניינים גם בניתוח הנוגע לביצועים הסביבתיים והחברתיים של החברה. במהלך השנתיים האחרונות, מספר אנליסטים הבוחנים השקעות אתיות עשו שימוש במידע שכיל מפרסמת בתחום האחריות התאגידית.

לרשות המשקיעים האתיים העמדנו אמצעי נוסף – דיווח באמצעות הארגון הבינלאומי לגילוי נאות בתחום הפחמן והמים, ה-CDP, דיווח הנערך שנה שנייה ברציפות.

על רקע הסימנים המתרבים לפיהם העולם עומד בפני עידן של אתגרים כלכליים, חברתיים וסביבתיים משמעותייים, דו"ח זה מוגש לכם כעדות לחוסנה של כיל, יכולתה ללמוד ולהתמודד עם האתגרים של התקופה ולתרום מיכולותינו לפתרונן.

נשמח לקבל את חוות דעתכם לגבי מידת תרומתו של הדוח, השימוש בתוכן והדרכים בהן בחרה החברה לפעול בתחום חשוב ומהותי זה.

ניר גלעד, יו"ר הדיקטוריון.  

עקיבא מוזס, מנכ"ל.

חברת כיל חרטה על דגלה פיתוח מוצרים חדשים אשר עומדים בכל שלב בסטנדרטים סביבתיים. מדיניות זו קיימת גם לגבי רכישת חברות המרחיבות את היצע המוצרים.

החברה פועלת בין השאר לפתח מוצרים חדשים אשר תורמים לסביבה כגון: ®Merquel – מוצר ייחודי המונע פליטת כספית לאוויר; מוצרים לחיטוי מים והתפלה להעשרת מצאי המים הבטוחים (Safe Water); מעכבי בעירה פוספטיים ועוד.

ניהול אחראי של מוצרים לאורך כל מחזור חייהם (Product Stewardship)

במהלך 2011 הוסמכו בהצטיינות ל-Product Stewardship החברות רותם אמפרט נגב ומפעלי ים המלח על ידי ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי (IFA).

חברות כיל פועלות בשיתוף עם לקוחותיהן לצמצום השפעות סביבתיות בשלב השימוש במוצריהן, כגון: תוכנית ה-VECAP בתחום מעכבי הבעירה ותוכנית עבודה עם חקלאים לשימוש נכון בדשנים.

אימוץ התכנית הבינלאומית ל-Responsible Care של חברות התעשייה הכימית לקידום תחומי בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה

בשנת 2008 חתם מנכ"ל כיל על מסמך העקרונות שנקרא Responsible Care Global Charter, המסדיר את פעילות התעשייה הכימית בשנים הקרובות. חברות כיל לקוחות על עצמן את יישום העקרונות.

קוד אתי לקביעת כללי התנהגות ראויים לחברה ולעובדיה   

בשנת 2011 אישרה כיל קוד אתי גלובלי מקיף המהווה את הבסיס הערכי שעליו מושתת עיצוב התרבות הארגונית. בין ערכי הקוד: הוגנות עסקית, מחויבות לבטיחות ולאיכות הסביבה, כבוד לזולת, מצוינות ושיפור מתמיד.

תקינה והסמכה לאומית ובינלאומית     

הסמכת כל אתרי הייצור של כיל לתקני ניהול: ניהול סביבתי ISO 14001; תקן איכות 9001; ותקן ניהול בטיחות OHSAS 18001.  

כל מפעלי הייצור של כיל בישראל הוסכמו לשלושת התקנים. עד שנת 2015 צפויים כל מפעלי כיל ברחבי העולם להטמיע תקנים אלו או מקביליהם.

כיל משקיעה מאות מיליוני דולרים באיכות הסביבה והיא עומדת בסטנדרטים הנדרשים על ידי הרשויות ואף מעבר לכך (Beyond compliance).

גז טבעי  

 • תמהיל הדלקים של כיל מבוסס כיום בעיקר על גז טבעי, שהינו דלק נקי יותר שהשפעתו על הסביבה נמוכה יותר.
 • רוב מפעלי הייצור של כיל בסדום וחלק ממפעלי הייצור במישור רותם הוסבו לגז טבעי, ההסבה בישראל תושלם במהלך שנת 2012.

בנייה ירוקה

 • כל שיפוץ ובנייה שמתבצעים במבני כיל נערכים על פי תקני בניה ירוקה. עד כה שופצו והוקמו מספר מבנים ירוקים בישראל ובמהלך שנת 2011 צפויה להסתיים בנייתו של מרכז לוגיסטי ירוק בגרמניה.

הפחתה משמעותית של השפעות כיל על הסביבה

 • כיל פועלת בהשקעות גדולות להפחתת פליטות המתקנים לאוויר. החברה אימצה מדיניות ברורה הקובעת כי מתקן אשר אינו עומד בתקנים המחמירים ייסגר.
 • לאורך השנים צמצמה החברה את הפליטות באופן ניכר. לדוגמא, בהשוואה לשנת 2005 צומצמו פליטות תחמוצות הגופרית בכ-53%, תחמוצות החנקן בכ-77%, וחלקיקים בכ-99%.
הפחתת גזי חממה
 • עד שנת 2010 הופחתו פליטות גזי החממה של מפעלי כיל בישראל בכ-37% ביחס לשנת 2008.
 • אושרו שני פרויקטים של צמצום גזי חממה תחת תוכנית בינלאומית – מנגנון הפיתוח הנקי (CDM).
 • בוצע חישוב טביעת רגל פחמנית (Carbon Footprint) ללמעלה מ-30 מוצרים שונים של כיל.
 • דווח מאזן גזי החממה של כיל למנגנון הדיווח הבינלאומי ה-Carbob Disclosure Project ברמת שקיפות גבוהה אשר זיכתה את כיל בציון 90. בכך, נכנסה כיל לרשימת החברות המנהיגות את תחום הדיווח ל-CDP, ה-Carbon Disclosure Leadership Index. כיל מדורגת במקום ה-7 מבין חברות הכימיה המובילות בעולם.
 • הוגש דיווח ציבורי בתחום גזי החממה בהתאם למנגנון הדיווח הוולנטרי בישראל.

שימוש במשאבים טבעיים באופן אחראי  

 • כל תוכניות הכרייה כוללות בתוכן תוכניות שיקום בתאום גורמי סביבה. השיקום מתבצע תוך כדי כרייה ובשימוש בתוכנות הדמיה מתקדמות המאפשרות שיחזור של הטופוגרפיה המקורית.

תמיכה בשמירה על מגוון ביולוגי באזורי הפעילות של החברה

 • החברה מובילה מיזמים בתחום השמירה על הסביבה כגון: מימון פרויקט רב שנתי למען שמירת העופות הדורסים באזור הנגב, בשיתוף רשות הטבע והגנים ושימור ושיקום ביולוגי של ואדיות ונחלים.
 • שיתופי פעולה עם ארגונים ירוקים באנגליה כחלק מפעילות במכרה הסמוך לפארק הלאומי North York Moors.

העסקה הוגנת

עובדי כיל נהנים מתנאי שכר טובים והיא מהווה עוגן תעסוקתי וכלכלי הגדול והמשמעותי בנגב. קבלנים המעסיקים עובדים באופן קבוע במפעלי כיל בישראל נדרשים לתת לעובדיהם תנאי שכר העולים על החובה בחוק. החברה הסדירה מנגנוני פיקוח ובקרה חיצוניים המוודאים עמידה בדרישות.

בטיחות עובדים
הטמעת תרבות ארגונית של אפס תאונות.הפחתה מתמשכת במספר התאונות וה"כמעט תאונות" של עובדים וקבלנים בכל אתרי כיל. בחמש השנים האחרונות צמצמה כיל את מספר התאונות ביותר מ-40%.

שקיפות ומעורבות בקהילה
דיווח ציבורי בתחומי החברה, הכלכלה והסביבה על בסיס פרוטוקולים בינלאומיים, פירסום דוחות אחריות תאגידית על פי פרוטוקול הדיווח של ה-GRI. דיווח ל-CDP – Carbon Disclosure Project בתחומי המים וגזי חממה.

עידוד מעורבות של הקהילה בנושאי איכות הסביבה

ביוזמת כיל פועלים שלושה פורומים קהילתיים (CAP) להם שותפים המפעלים בסדום, המפעלים במישור רותם ומפעל תרכובות בדרום הממוקם במועצה התעשייתית רמת חובב.

שיתוף פעולה עם הרשויות והקהילה
עידוד תוכניות מעורבות חברתית, תמיכה בקהילה ושימור הסביבה. כיל תורמת ומעודדת את עובדיה להשתתף בשורת פעילויות, בהתנדבות, לקידום הקהילה ובכלל זה:

 • העשרה וחינוך בתחומי כימיה, טכנולוגיה, תעשייה וסביבה.
 • עידוד לימודי כימיה בקרב תלמידי תיכון בשיתוף מכון ויצמן למדע, יזמים צעירים ועוד. שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים לתוכנית לימוד בנושאי  תעשייה וסביבה.
 • תמיכה מרכזית בבניית בית למתבגרים אוטיסטים בנגב.
 • ליווי ותתמיכה בגופים הפעילים בקרב נשים בסיכון ובהם מסל"ן (מרכז סיוע לנשים נגב), וענב"ל המלווה  בטיפול פסיכולוגי נפגעי/ות תקיפה מינית.

מפעלי כיל בישראל פתוחים למבקרים ובמהלך שנת 2010 ביקרו באתרי החברות מעל ל-10,000 מבקרים. הנה טעימה מתערוכת גן חיות המלח שהתקיימה במפעלים בחול המועד סוכות, 2011:

פעילות התאגיד נחלקת בין שלושה מגזרי פעילות עיקריים:

 1. מגזר הדשנים
 2. מגזר מוצרים תעשייתיים
 3. מגזר מוצרי תכלית
כיל דשנים מפיקה אשלג ומעבדת אותו לייצור דשנים, וכן מפיקה פוספטים בנגב ומפעילה מכרות להפקת אשלג בספרד ואנגליה.
כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של ברום וכימיקלים תעשייתיים. מוצרי החברה משמשים תעשיות רבות כגון תעשיות החשמל והאלקטרוניקה, הבניה, הרכב והרהיטים.
כיל מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרים מבוססי פוספט, בכל מגזר פועלות מספר חברות, הן בארץ והן בעולם.

למוצרי כיל תרומה חברתית-כלכלית וכן תרומה סביבתית. מוצרי כיל מהווים בסיס חיוני במוצרים רבים בתעשיות הדשנים, המים, האלקטרוניקה, הפרמצבטיקה, המזון ועוד.

מוצרי כיל מזינים את העולם באמצעות דשנים הנדרשים לשם אספקת מזון לאוכלוסיית העולם הגדלה; מאפשרים שימוש במוצרים אלקטרוניים באופן בטוח; וכן לוקחים חלק פעיל בתעשיית התרופות.


מבחינה סביבתית מוצרי כיל מאפשרים שמירה על הסביבה באמצעות טיפול במים, עזרה בשמירה על אוויר נקי ומניעת התפשטות ושריפות.

לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג, הברום, החומצה הזרחתית הנקייה, הפוספטים המיוחדים, מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת התפשטות שריפות. לכיל ניסיון מצטבר של עשרות שנים במרבית עסקיה. רק כ-6% מתוצרת כיל נמכרת בישראל.

חברת כימיקלים לישראל הוקמה כחברה ממשלתית ב-1968 ובשנת 1992 הונפקה בראשונה לציבור בבורסה לני"ע בת"א. כ-70% ממניות כיל מוחזקות בידי הציבור באופן ישיר ועקיף.

החברה מחולקת לשלושה מגזרי פעילות: כיל דשנים, כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית, בחלוקה על בסיס ניהולי פונקציונאלי.

בראש קבוצת כיל עומד מנכ"ל ולצידו מטה ניהולי, הכולל גם את מנכ"לי כיל דשנים וכיל מוצרים תעשייתיים. משרדי מטה כיל ממוקמים בתל אביב. כיל דואגת לחזק את מעמדה בשווקים, ומתמקדת ברכישות ומיזוגים משמעותיים.

לעיונכם, מסמך מבנה הבעלות (לחצו על הקישור כדי לצפות במסך מלא).

כיל – מבנה התאגיד ובעלות

כיל פועלת לפי עקרונות מתקדמים של ממשל תאגידי.
למשל, בחברה קיימת הפרדה בין תפקידי הדירקטוריון לבין תפקידי יתר נושאי המשרה בחברה
שאינם דירקטורים.
לחברה מנגנוני משוב ובקרה קפדניים כמו גם "קו חם", שהינו אמצעי המאפשר לעובדים לפנות למבקרים הפנימיים, על מנת לדווח על כל עניין הנראה להם כפעולה לא תקינה.
כיל מטמיעה בחברותיה מערכות ניהול איכות בתחומים שונים, מתוך הבנה כי מערכות אלו תורמות לשיפור וייעול תהליכים וביצועים ומפחיתות תיקונים. כמו כן, רואה כיל חשיבות רבה בלמידת והובלת השוק, לשם כך שותפים עובדיה ומנהליה באיגודים מקצועיים שונים בארץ ובחו"ל.

כחברה ציבורית, פועלת כיל בשקיפות בהיבטים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים.

החברה פועלת למקסם את רווחיה לתועלת בעלי מניותיה, תוך התחשבות במחזיקי עניין נוספים, מעובדי החברה ועד הקהילה בה היא פועלת.

כיל חותרת לאימוץ התקנים המקובלים והמובילים בתעשייה בעולם. סך מכירותיה של כיל בשנת 2010 עמדו על 5.7 מיליארד דולר, כשהחלק הארי ממכירותיה הוא באמצעות כיל דשנים.

בשלוש השנים האחרונות השקיעה כיל כ-מיליארד ₪ באיכות הסביבה, וזאת כחלק מנקיטת האמצעים הרבים בהם פועלת החברה על מנת לבקר ולנהל את הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותה.

עבור כיל, פיתוח בר קיימא משמעו שילוב של הצלחה ארוכת טווח ואוריינטציה כלכלית עם שמירה על איכות הסביבה.

שילוב עקרונות אחריות תאגידית עוזר לחברה לזהות סיכונים בשלב מוקדם ובמקביל לנצל הזדמנויות עסקיות חדשות.

כיל נוקטת באמצעים על מנת לצמצם, לבקר ולנהל את הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותה. פעילות זו מחייבת טיפוח דו שיח רציף עם מחזיקי העניין הרבים של החברה, כשביניהם: הרשויות, העובדים, הספקים והלקוחות.

מדיניות החברה היא לפתח וליישם אמצעי מדידה וניטור של השפעות סביבתיות, לצמצם כל פגיעה סביבתית, וזאת תוך כדי שיתוף פעולה ותיאום עם המשרד להגנת הסביבה וארגונים סביבתיים חברתיים.

כיל דורשת עמידה בתקנים מחייבים, מתוך שאיפה להשתמש באמצעים הטכנולוגיים והכלכליים הטובים ביותר ואף מעבר לכך. לצורך יישום עקרונות אלה מקדמת כיל פיתוח מוצרים חדשים, קווי ייצור ותהליכים, תוך התייחסות להשפעתם על האדם והסביבה לאורך כל חיי המוצר.

כיל פועלת באופן יזום ואקטיבי להגדלת ההשפעה החיובית של פעילותה על קיימוּת בכלל והסביבה בפרט וכן פועלת לניהול וצמצום ההשפעות השליליות במגוון הזדמנויות ואתגרים שעומדים לפניה.

כך למשל, פועלת כיל לפיתוח מוצרים המסייעים בהתמודדות עם שינויי האקלים, גידול ביבול החקלאי והגדלת כמות המזון בעולם, צמצום פליטות כספית מתחנות כח פחמיות ועוד.

כיל יצרה הליך מובנה לסקירה, איתור, ניהול והפחתת סיכונים סביבתיים בחברות.

שאיפתה של כיל היא להפעיל תעשיה כימית מקיימת. כחלק מתכנון אסטרטגי ליישום פעילות עסקית מקיימת, הוקם מבנה ארגוני לניהול סיכונים בחברות השונות, הכולל תוכניות מובנות לקידום הנושא.

בקיום תהליך מובנה לזיהוי הסיכונים וההזדמנויות, כיל רואה את מימוש עקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע לנושאים הסביבתיים.

כלל מגזרי הפעילות בכיל אימצו את עקרונות תכנית ה-Responsible Care.

תכנית זו הינה תכנית הדגל של התעשייה הכימית העולמית לניהול כימיקלים. התכנית חותרת לשיפור מתמשך בתעשיית הכימיקלים, לעמידה בהוראות החוק והתקינה ומעבר לכך ולקידום יוזמות התנדבותיות, כשהמטרה היא בניית ביטחון ואמון הציבור בתעשיית הכימיקלים.

אבני היסוד עליהן מבוססת התכנית בכיל הינם ניהול חיי המוצר, הפחתת פליטת גזי חממה, חיסכון ואנרגיה נקייה, מודעות הקהילה, דיווחיות ומוכנות למצבי חירום וכן נושאים רגולטורים.

על מנת ליצור מוצרים שלכל אורך חייהם יהיו בעלי השפעות חיוביות מקסימאליות והשפעות שליליות מינימאליות, פיתחה כיל אינדקס לפיתוח מוצרים ברי קיימא.

 כל מוצר חדש המועמד לפיתוח נבדק באופן מקיף וקפדני במספר קריטריונים, בכפוף לאמות מידה המעוגנות במדיניות ומיושמות בנהלים ותכניות עבודה.

תוכנית ה-VECAP היא תכנית וולונטרית שמטרתה למנוע פליטות של מעכבי בעירה לסביבה, מעבר לדרישות החוק, וזאת כחלק מהפעילויות השונות במסגרת ניהול אחראי של חיי המוצר (Product Stewardship).

לצורך כך חברה כיל לשיתוף פעולה עם שתי יצרניות מעכבי בעירה בארה"ב. במסגרת ה-VECAP נעשית עבודה עם הלקוחות על מנת ליישם בפועל ולצמצם את ההשפעות הסביבתיות בשלבי השימוש וסוף החיים של המוצרים.                                                                                                                                                                                                                                                                              כיל אימצה באופן וולונטרי את עקרונות תכנית ה-Voluntary Emissions Control Action Program, או VECAP, המבוססים על עקרונות ה-ISO 14001.

עקרונות אלו מוודאים שיתוף ויצירת גישה חופשית למידע ולנוהגים, תהליכים ושיטות עבודה מומלצים, כאשר התוצאה היא שיפור מתמיד. ה-VECAP היא תכנית שמטרתה למנוע פליטות של מעכבי בערה לסביבה מעבר לדרישות החוק

לאחר צבירת ניסיון ביישום התכנית במפעלי ייצור שונים, ובעיקר בשימוש על ידי הלקוחות, בחינת המתודולוגיה לאורך זמן והיתרונות הסביבתיים ביישום התכנית. 

המהפכה התעשייתית סימלה את תחילתו של עידן חדש, עידן של רווחה כלכלית והתפתחות טכנולוגית ומודרניזציה באורח החיים. אולם בעשורים האחרונים הפכו התעשייה והטכנולוגיה לסמל של מטרד בריאותי וסביבתי.  

בתעשייה משולבת משתמשים בפסולת שנוצרת בשרשרת הייצור לשימוש כתשומה עבור תהליכי ייצור חדשים. בהתאם לתפיסה זו כיל עושה שימוש במוצרי לוואי ופסולת, שנוצרים בתהליך אחד כחומרי גלם בתהליך אחר.

כך למשל, ייצור הברום מבוסס על ניצול הברום שבתמיסות הלוואי מייצור האשלג, ייצור המגנזיה מתבצע מתמיסות עשירות במגנזיום כלורי שנוצרות כתוצר לוואי מייצור האשלג בסדום.

באיחוד האירופי נכנס לתוקף חוק לניהול כימיקלים בשם REACH, הוא מחליף בהדרגה כ-40 דירקטיבות קיימות ומטרתו להגן על האדם והסביבה.

החוק כולל ניהול כימיקלים חדשים וותיקים. את הכימיקלים הוותיקים יש לרשות מחדש בשלוש פעימות: 2010, 2013 ו-2018.

תהליך העבודה מוגדר בחוק, וכיל נערכה החל מ-2007 במסגרת צוות מצוינות רגולציה ובטיחות המוצר. כל מגזר בחברה פעל לעמידה בדרישות החוק על פי סל מוצריו.

הפעילות האנושית מהווה גורם מרכז בעליית כמויות גזי החממה, ובעיקר פחמן דו-חמצני, באטמוספרה. העלייה בכמויות גזי החממה מובילה לשינויי האקלים בהם אנו חוזים בשנים האחרונות. מסיבה זו נרתמות מדינות ותעשיות, ביניהן כיל, להפחתת פליטות הפחמן הדו חמצני ולצמצום טביעת הרגיל הפחמנית שלהם.

כיל שואפת להוביל בישראל ובתעשייה הכימית העולמית בתחום הפחתת פליטות בכלל וגזי חממה בפרט. בהתאם למדיניות זו ביצעה כיל בחינה כוללת של המאזן הפחמני של החברה, כיל מודדת בהדרגה את טביעת הרגל הפחמנית של מגוון מוצריה וכן מתכננת ליישם מערכת דיווח אוטומטית עבור גזי החממה שלה, על מנת להגביר את יכולותיה בכימות פליטות הפחמן ובזיהוי הזדמנויות להפחתה.

במהלך שנת 2010 דיווחה כיל לארגון ה-CDP או ה-Carbon Disclosure Project, דיווח מקיף אודות פליטות גזי החממה בחברה ואסטרטגיית התאגיד בנושא שינוי אקלים.

היקף ואיכות הדיווח של כיל זיכו אותה בציון של 90 מתוך 100 במדד החשיפה של ה-CDP, מה שזיכתה אותה להיכלל ברשימה האקסקלוסיבית של חברות המנהיגות את תחום הדיווח ל – CDP. כיל היא החברה הישראלית היחידה שעמדה בדרישות ה – CDP לדיווח ברמה גבוהה זו.

לכיל הזדמנויות שונות לפעילויות הנוגעות לתחום שינויי אקלים וגזי חממה, ובהן התייעלות ושיפורים בתהליכי הייצור כגון מעבר לגז טבעי, התייעלות אנרגטית ועוד.

על הדיווח הוולנטרי על פליטות גזי חממה, זכתה כיל זכתה לאות השר להגנת הסביבה:

כיל אימצה עקרונות מנחים למדיניות של אחריות תאגידית והתאימה את האסטרטגיה שלה לעקרונות אלו. כיל מחויבת לנהל את עסקיה בצורה שתביא לצמיחה בת קיימא ולמאזן בין צרכי הדור הנוכחי והדורות הבאים, מבחינת השמירה על הסביבה, פיתוח ושקיפות כלכליים, מעורבות חברתית וסביבת עבודה מתקדמת.

פתרונות מעשיים וארוכי-טווח לאתגרים העומדים בפני פיתוח בר-קיימא הינם בהכרח תוצר של דיאלוג עם כלל מחזיקי העניין בעסק מצליח, החל מעובדים ולקוחות ועד קהילות שכנות, ארגונים אזרחיים בתחומי סביבה והקהילה בכללותה.

כיל מבצעת שיח מתמיד במפעלים השונים ואף במרחב הבינלאומי, ופועלת על פי עקרון בסיסי של תקשורת פתוחה ואקטיבית בשלל נושאים.

אנו שואפים להתמודד עם הספקנות והציניות הנהוגות בשיח הציבורי בנוגע לתעשייה, וזאת באמצעות שקיפות, תוך בניית אמון עם לקוחות, ארגונים אזרחיים, מעצבי מדיניות ומנהיגים בקהילות המקומיות.

אימוץ ערכים וקוד אתי המותאמים לתרבות הארגונית של כיל מהווים מרכיב מפתח למימוש שליחות הארגון והאסטרטגיות שלו לשיפור האפקטיביות הארגונית.

קוד אתי גלובלי חדש ומעודכן, שנעשה על פי פרקטיקות מקובלות ומתקדמות, אושר ופורסם במהלך 2011.

כיל הקימה ועדות אתיקה העוסקות ביישום הקוד. הערכים היסודיים עליהם מבוסס הקוד הינם הוגנות בעסקים, מצוינות ושיפור מתמיד, מחויבות לבטיחות, אחריות, כבוד לזולת ומחויבות לאיכות הסביבה. כיל מאמצת את כולם ושואפת להטמיעו בקרב כלל העובדים בישראל ומחוצה לה.

כיל גיבשה ומטמיעה מדיניות של פיתוח בר קיימא הכוללת שימוש אחראי במשאבים טבעיים, פיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף לקיימות תוך ניסיון לצמצם השפעותיהם הסביבתיות, צמצום במקור של כמות הפסולת הנוצרת במתקניה, שינוע בטוח ובניה ירוקה במפעליה ובמשרדים.

כיל עושה שימוש במשאבי טבע שונים כחומרי גלם. מקורות עיקריים המשמשים את כיל במוצריה הם מכרות פוספט בנגב, מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה ובריכות האידוי בסמוך לים המלח.

סלע הפוספט, שמשמש כחומר הגלם העיקרי לייצור חומצות ודשנים על בסיס זרחן, נכרה באתרי הכרייה של החברה בנגב. כיל דשנים משקמת את אתרי הכרייה לאחר ובמהלך ביצוע הכרייה של הפוספט.

מי ים המלח אשר מהם מפיקים קרנליט, הם חומר גלם מרכזי בפעילות החברה. לאחר מיצוי הקרנליט מהבריכות מוזרמים חזרה המים לים המלח (האגן הצפוני). כמו כן, חברות שונות בתאגיד כורות חומרי גלם מהקרקע בשטחים בהם יש לחברות זיכיונות כרייה, ופועלות לשימור ושיקום מרביים של השטח והמערכות האקולוגיות שבסביבת שטחי המכרה.

                

פעילות תעשייתית מחייבת שימוש באנרגיה. מקורות האנרגיה מתחלקים לשני סוגים: מקורות אנרגיה מתכלים ומקורות אנרגיה מתחדשים. אנרגיה שמקורה במשאבים מתכלים תורמת לפליטות לסביבה, הן של מזהמי אוויר והן של גזי חממה. כיל שואפת להיות בין המובילים בישראל בהפחתת פליטות.

לשם כך החלה כיל בתהליך של מעבר לשימוש בגז טבעי למרבית צריכת האנרגיה במפעליה וצמצום משמעותי בשימוש במזוט. כיל משקיעה מאמצים רבים בניסיון לצמצם ולייעל את צריכת האנרגיה במתקניה ובאתריה השונים.

פעילויות חיסכון באנרגיה הינם חלק מתפיסה כוללת של הפחתת ההשפעה של הסביבה. באמצעות מרכז מצוינות כיל לנושא הפחתת פליטת גזי חממה מתקיים שיתוף של כל חברות כיל בפתרונות יעילים ומתאימים והם מיושמים בכל החברות.                                                                                                                                                                                                                        

בכיל נעשות פעילויות שונות על מנת להשתמש ביעילות ובאחריות במשאב טבע זה.

בפרט נעשים ניסיונות לצמצם את צריכת המים השפירים ולהשתמש בתהליכי הייצור בעיקר במים מליחים שאינם ראויים לשתייה. במפעלים שונים של כיל נעשה שימוש במים מושבים – שפכים או מים שנעשה בהם שימוש ושעברו תהליך טיהור שלאחריו ניתן להשתמש בהם שוב

בכיל נעשים פרויקטים לצמצום כמות השפכים וטיוב איכותם.

ברותם אמפרט נגב מיושמת החל משנת 2001 תכנית אב לניהול השפכים התעשייתיים, במפעל תרכובות ברום פועלים מתוך מטרה לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של תהליכי הייצור; ובמפעל BKG בצרפת  הושגה ב-2010 הפחתה בכמות השפכים מתהליך הייצור ב-90% ב-2010.                                                                                                                                                                                                                                              

שמירה על איכות האוויר באתרי הייצור היא משימה מרכזית של כיל בתחום איכות הסביבה.

פעילות האדם כגון ייצור אנרגיה, פעילות תעשייתית וחקלאית ושימוש בתחבורה, אחראית על חלק גדול ממזהמי האוויר.

כיל גיבשה תכנית אב מקיפה לטיפול בפליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות בכל אתרי החברה, בתאום ובאישור המשרד להגנת הסביבה.

חברות כיל בישראל עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה והנחיותיו בכל הקשור לפליטות מוקדיות. כיל נערכת לעמידה בחוק אוויר נקי, שנכנס לתוקפו בינואר 2011, בכל אתרי הייצור שלה. מאז 2008 ישנה הפחתה של כ-75% בפליטות תחמוצות חנקן, הפחתה של כ-26% בפליטות חלקיקים והפחתה של כ-38% בפליטות תחמוצות גופרית.                                                                                                                                                                                                                            

הטיפול בפסולת מתאפשר במספר דרכים: הפחתה במקור, שימוש חוזר, מחזור, הפקת אנרגיה מפסולת והטמנה. בכיל מייחסים לנושא זה חשיבות רבה, ומשקיעים משאבים רבים למציאת פתרונות שונים לצמצום כמות הפסולת הנוצרת ולשימוש חוזר ומחזור פסולת קיימת.

במפעלי כיל השונים נעשה שימוש חוזר של פסולת וזרמי לוואי וכן נעשות פעילויות למחזור פסולות במפעלי כיל בישראל ובחו"ל. לכיל גם מרכז מצוינות העוסק בתחום הטיפול בפסולת.

כחלק מהטמעת תפיסה ירוקה ומדיניות ברת-קיימא בכיל, הוחלט להסמיך את אתרי ומפעלי החברה בהסמכה פנימית, לסטנדרט מחייב המשקף עקרונות אלה.

כיל בחרה, באופן וולנטרי, להכיל את הסטנדרט הירוק גם על אתרי הייצור שלה, באמצעות תקן פנימי למפעל ירוק,  המהווה נדבך נוסף בעשייה הסביבתית וביטוי לחשיבות שרואה החברה בקיום מדיניות ברת-קיימא-הלכה למעשה. כמו כן התקבלה בכיל החלטה כי כל מבנה חדש או שיפוץ משמעותי בבנייניה יבוצע על פי עקרונות בניה ירוקה, ובישראל מתוך שאיפה לקבל תו הסמכה של בנייה ירוקה

כל מפעלי כיל עברו הסמכה ירוקה. הנה הצצה אל הפעילות הידידותית לסביבה של המפעלים:

הסמכה למפעל ירוק from ICL on Vimeo.

בחברות כיל השונות מוטמעת מערכת לניהול חומרים מסוכנים.

המערכת מאפשרת ניהול חומרים מסוכנים במערכת, ניהול של אירועי חירום וכן ניהול מערכת ביטחון ובקרת כניסה.

לכיל כח אדם איכותי המונה נכון לסוף שנת 2010 11,035 עובדים.

כיל משקיעה באופן קבוע בפיתוח, אימון והכשרת המשאב האנושי בחברה והדרכתו. מרבית מנהלי כיל בשכבות הביניים ועד הבכירים ביותר צמחו מתוך החברה ועל כך גאוותה.

  

יצור תעשייתי בכלל, וייצור הכרוך בטיפול בחומרים מסוכנים ובייצור בלחץ וטמפרטורה גבוהים בפרט, טומן בחובו סיכונים ומחייב נקיטת אמצעי זהיות מיוחדים. כיל משקיעה דרך קבע באמצעי בטיחות וגהות תעסוקתית, בשאיפה למנוע תאונות ומתוך דאגה מתמדת לעובדי החברה.

ב-5 השנים האחרונות צמצמה כיל את מספר תאונות העבודה ביותר מ-40%. כיל הציבה לעצמה יעד של "אפס תאונות", וחותרת לשיפור ומצוינות בתחום הבטיחות, בשאיפה לירידה מתמדת במספר התאונות וה"כמעט תאונות", ובפעילות יום יומית לשיפור תנאי הבטיחות בעבודה ורמתה. לכיל מדיניות מפורטת בתחום הגיהות והבטיחות.

בשנת 2001 גיבש דירקטוריון כיל מדיניות אסטרטגית בדבר מעורבות והשקעה בחברה ובקהילה ובהתאם לה מאושר תקציב התרומה השנתי לקהילה. 

כיל ממקדת מעורבותה הקהילתית במספר מוקדים בדרום כמו גם בצפון, באזורים בהם מתגוררים מרבית עובדיה, שרווחתם ורווחת קהילתם הינן בעלת חשיבות מיוחדת לכיל. פעילותה של כיל ממוקדת בקרב ילדים, בני נוער, נשים במצבי סיכון, אוכלוסיות נזקקות, וכן בחינוך ובמצוינות לתלמידים.

כיל תורמת ומעודדות את עובדיה להשתתף בשורת פעילויות בהתנדבות לקידום הקהילה. כמה מהפרויקטים המרכזיים של כיל הם פרויקט המועדוניות, תרומה לארגון וריאטי, בית חולים סורוקה, אגודת אלו"ט ואגודת סיוע. כיל תומכת גם בחינוך, תורמת חבילות מזון, תורמת ליחידות צבאיות וכן מפעילה פעילות למען המגזר הנשי. כיל גם תורמת רבות לקהילה בתחומי איכות הסביבה.


גבולות הדיווח של דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2010 הורחבו וכוללים את כל מפעלי התאגיד בארץ עשרות אתרי ייצור בכל העולם. דוח זה מסכם את פעילות כימיקלים לישראל בע"מ בנושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

1. תקופת הדיווח: בדוח מדווחים נתונים המסכמים את השנה הקלנדארית 2010. לדוח צורפו נתונים משנים קודמות על מנת לאפשר השוואה בין שנים, לאתר מגמות ולהציב יעדים עתידיים.

2. מחזוריות הדיווח: דוח האחריות התאגידית האחרון של כימיקלים לישראל פורסם בשנת 2010 וסיכם את פעילות כיל לשנת 2009. הדוח מתבסס על עקרונות ה-GRI, אך לא היה זה דוח GRI מלא.

במהלך שנת 2010 פירסמו המגזרים העיקריים של כיל, מגזר הדשנים ומגזר המוצרים התעשייתיים, דוחות אחריות תאגידית העומדים ברמה B של ה-GRI. בכוונת כיל להמשיך ולפרסם בהמשך דוחות אחריות תאגידית על פי עקרונות ה-GRI מידי שנה. דוח זה הינו דוח המקיף את פעילות התאגיד בכל רחבי העולם.

3. גבולות הדיווח: הנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשלושת מגזרי כיל: מגזר דשנים, מגזר מוצרים תעשייתיים ומגזר מוצרי תכלית.בנוסף מדווחים הביצועים של חברת מגנזיום ים המלח.

הנתונים נאספו מכל מפעלי התאגיד בארץ ועשרות אתרי ייצור ברחבי העולם. חשוב לציין כי בדוח זה לא נכללו נתונים לגבי מיזמים משותפים הנעשים מחוץ לגבולות המגזרים וכי הנתונים החברתיים, בהקשר של פעילות בחו"ל, מדווחים רק על ידי אתרי ייצור מרכזיים.

4. תוכן הדוח: חברת כיל מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי – The Global Report Initiative. זוהי יוזמה בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים, בהשתתפות ארגוניo חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. פרטים נוספים ניתן למצוא כאן. הדוח עומד בדרישות רמה B של ה-HRI וכולל התייחסות לנספח מגזרי (GRI Sector supplement) של תעשיית הכרייה והמתכות הרלוונטי למספר חברות בתאגיד.

על מנת לאפשר ולעקוב באופן תקופתי אחר המגמות והתהליכים העיקריים המתרחשים בתאגיד המידע, הדוח כולל מידע של מספר שנים. בשנים האחרונות נעשו שינויים בארגון ונרכשו חברות חדשות. חלק מהמגות המדווחות בתחום הביצועים הסביבתיים מושפעות הן מכך שהיתה עליה משמעותית בייצור בהשוואה לשנת 2009 והן מהצטרפות של אתרי ייצור חדשים שהחלו לדווח משנת 2010 בלבד.

הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של ה-GRI, ביניהם קריטריון המהותיות (materiality). כיל נמצאת בשיח עם מחזיקי העניין שלה באופן שוטף. מידע נוסף בנושא שיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא כאן.

בדגשים בדוח ואופן המבנה שלו נבעו מתוך התחשבות בהרכב מחזיקי העניין המגוון של כיל ותוך התייחסות למשובים המתקבלים מהציבור ומהרגולאטורים.

במקרה של חברת תעשייתית עם אתרי ייצור בארץ ובעולם, ניתן דגש על ההשפעות הסביבתיות של החברה, הן ברמה המקומית-ישראלית והן ברמה הגלובלית. בכדי לתת מענה מפורט למחזיקי העניין המקומיים, כיל מדווחת בדוח זה על השפעותיה הסביבתיות העיקריות, הן ברמת התאגיד והן ברמות פירוט גבוהות יותר על מנת שהדוח יהיה רלוונטי למחזיקי עניין רבים ככל שיתן. הדוח מציג את יעידיה העיקרים של כיל ושל מגזריה השונים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

5. שיטות מדידה: איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות הסביבה, משאבי אנוש, מרכזי מצויינות של החברה המדווחות ועל ידי מטה התאגיד. הנתונים המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון וחישובים בעת הצורך (אלא אם צוין אחרת).

על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל אחד מנושאי הדיווח, נעשה גם ניסיון לספק מידע משנים קודמות, הצגת נתונים בדוח נעשתה על פי פרוטוקול ה-GRI.

6. שינויים בדיווח: זוהי השנה הראשונה בה נאספים נתונים מאתרי הייצור של כיל מכל רחבי העולם. כיוון שתשתית הדיווח עדיין בהקמה בקרב חברות התאגיד בחו"ל, מספר חברות דיווחו נתונים חלקיים.

הטמעת תשתיות הדיווח תמזער עיוותים אלה בעתיד ואנו צופים שיפור מתמיד באיכות הדיווח. השינוי המשמעותי מדוחות קודמים הן של המגזרים והן של התאגיד הוא הרחבה משמעותית של גבולות הדיווח. הדוח הנוכחי כולל את אתרי הייצור של התאגיד הפרוסים בכל רחבי העולם.

כיל אינה מעבירה את הדוח לביקורת חיצונית בשלב זה (external assurance). בטווח הארוך, כיל רואה עצמה כחלק מהמגמה העולמית המתרחשת בנוגע לדוחות משולבים. דוחות משולבים הינם דוחות שנתיים בהם כלולים כל הנתונים הפיננסים הנדרשים מחברות וההתייחזות לנושאים חברתיים וסביבתיים. דוחות אלו יעברו בהכרח מבדק חיצוני.