המהפכה התעשייתית סימלה את תחילתו של עידן חדש, עידן של רווחה כלכלית והתפתחות טכנולוגית ומודרניזציה באורח החיים. אולם בעשורים האחרונים הפכו התעשייה והטכנולוגיה לסמל של מטרד בריאותי וסביבתי.  

בתעשייה משולבת משתמשים בפסולת שנוצרת בשרשרת הייצור לשימוש כתשומה עבור תהליכי ייצור חדשים. בהתאם לתפיסה זו כיל עושה שימוש במוצרי לוואי ופסולת, שנוצרים בתהליך אחד כחומרי גלם בתהליך אחר.

כך למשל, ייצור הברום מבוסס על ניצול הברום שבתמיסות הלוואי מייצור האשלג, ייצור המגנזיה מתבצע מתמיסות עשירות במגנזיום כלורי שנוצרות כתוצר לוואי מייצור האשלג בסדום.

באיחוד האירופי נכנס לתוקף חוק לניהול כימיקלים בשם REACH, הוא מחליף בהדרגה כ-40 דירקטיבות קיימות ומטרתו להגן על האדם והסביבה.

החוק כולל ניהול כימיקלים חדשים וותיקים. את הכימיקלים הוותיקים יש לרשות מחדש בשלוש פעימות: 2010, 2013 ו-2018.

תהליך העבודה מוגדר בחוק, וכיל נערכה החל מ-2007 במסגרת צוות מצוינות רגולציה ובטיחות המוצר. כל מגזר בחברה פעל לעמידה בדרישות החוק על פי סל מוצריו.

הפעילות האנושית מהווה גורם מרכז בעליית כמויות גזי החממה, ובעיקר פחמן דו-חמצני, באטמוספרה. העלייה בכמויות גזי החממה מובילה לשינויי האקלים בהם אנו חוזים בשנים האחרונות. מסיבה זו נרתמות מדינות ותעשיות, ביניהן כיל, להפחתת פליטות הפחמן הדו חמצני ולצמצום טביעת הרגיל הפחמנית שלהם.

כיל שואפת להוביל בישראל ובתעשייה הכימית העולמית בתחום הפחתת פליטות בכלל וגזי חממה בפרט. בהתאם למדיניות זו ביצעה כיל בחינה כוללת של המאזן הפחמני של החברה, כיל מודדת בהדרגה את טביעת הרגל הפחמנית של מגוון מוצריה וכן מתכננת ליישם מערכת דיווח אוטומטית עבור גזי החממה שלה, על מנת להגביר את יכולותיה בכימות פליטות הפחמן ובזיהוי הזדמנויות להפחתה.

במהלך שנת 2010 דיווחה כיל לארגון ה-CDP או ה-Carbon Disclosure Project, דיווח מקיף אודות פליטות גזי החממה בחברה ואסטרטגיית התאגיד בנושא שינוי אקלים.

היקף ואיכות הדיווח של כיל זיכו אותה בציון של 90 מתוך 100 במדד החשיפה של ה-CDP, מה שזיכתה אותה להיכלל ברשימה האקסקלוסיבית של חברות המנהיגות את תחום הדיווח ל – CDP. כיל היא החברה הישראלית היחידה שעמדה בדרישות ה – CDP לדיווח ברמה גבוהה זו.

לכיל הזדמנויות שונות לפעילויות הנוגעות לתחום שינויי אקלים וגזי חממה, ובהן התייעלות ושיפורים בתהליכי הייצור כגון מעבר לגז טבעי, התייעלות אנרגטית ועוד.

על הדיווח הוולנטרי על פליטות גזי חממה, זכתה כיל זכתה לאות השר להגנת הסביבה:

כיל אימצה עקרונות מנחים למדיניות של אחריות תאגידית והתאימה את האסטרטגיה שלה לעקרונות אלו. כיל מחויבת לנהל את עסקיה בצורה שתביא לצמיחה בת קיימא ולמאזן בין צרכי הדור הנוכחי והדורות הבאים, מבחינת השמירה על הסביבה, פיתוח ושקיפות כלכליים, מעורבות חברתית וסביבת עבודה מתקדמת.

פתרונות מעשיים וארוכי-טווח לאתגרים העומדים בפני פיתוח בר-קיימא הינם בהכרח תוצר של דיאלוג עם כלל מחזיקי העניין בעסק מצליח, החל מעובדים ולקוחות ועד קהילות שכנות, ארגונים אזרחיים בתחומי סביבה והקהילה בכללותה.

כיל מבצעת שיח מתמיד במפעלים השונים ואף במרחב הבינלאומי, ופועלת על פי עקרון בסיסי של תקשורת פתוחה ואקטיבית בשלל נושאים.

אנו שואפים להתמודד עם הספקנות והציניות הנהוגות בשיח הציבורי בנוגע לתעשייה, וזאת באמצעות שקיפות, תוך בניית אמון עם לקוחות, ארגונים אזרחיים, מעצבי מדיניות ומנהיגים בקהילות המקומיות.

אימוץ ערכים וקוד אתי המותאמים לתרבות הארגונית של כיל מהווים מרכיב מפתח למימוש שליחות הארגון והאסטרטגיות שלו לשיפור האפקטיביות הארגונית.

קוד אתי גלובלי חדש ומעודכן, שנעשה על פי פרקטיקות מקובלות ומתקדמות, אושר ופורסם במהלך 2011.

כיל הקימה ועדות אתיקה העוסקות ביישום הקוד. הערכים היסודיים עליהם מבוסס הקוד הינם הוגנות בעסקים, מצוינות ושיפור מתמיד, מחויבות לבטיחות, אחריות, כבוד לזולת ומחויבות לאיכות הסביבה. כיל מאמצת את כולם ושואפת להטמיעו בקרב כלל העובדים בישראל ומחוצה לה.

כיל גיבשה ומטמיעה מדיניות של פיתוח בר קיימא הכוללת שימוש אחראי במשאבים טבעיים, פיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף לקיימות תוך ניסיון לצמצם השפעותיהם הסביבתיות, צמצום במקור של כמות הפסולת הנוצרת במתקניה, שינוע בטוח ובניה ירוקה במפעליה ובמשרדים.

כיל עושה שימוש במשאבי טבע שונים כחומרי גלם. מקורות עיקריים המשמשים את כיל במוצריה הם מכרות פוספט בנגב, מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה ובריכות האידוי בסמוך לים המלח.

סלע הפוספט, שמשמש כחומר הגלם העיקרי לייצור חומצות ודשנים על בסיס זרחן, נכרה באתרי הכרייה של החברה בנגב. כיל דשנים משקמת את אתרי הכרייה לאחר ובמהלך ביצוע הכרייה של הפוספט.

מי ים המלח אשר מהם מפיקים קרנליט, הם חומר גלם מרכזי בפעילות החברה. לאחר מיצוי הקרנליט מהבריכות מוזרמים חזרה המים לים המלח (האגן הצפוני). כמו כן, חברות שונות בתאגיד כורות חומרי גלם מהקרקע בשטחים בהם יש לחברות זיכיונות כרייה, ופועלות לשימור ושיקום מרביים של השטח והמערכות האקולוגיות שבסביבת שטחי המכרה.

                

פעילות תעשייתית מחייבת שימוש באנרגיה. מקורות האנרגיה מתחלקים לשני סוגים: מקורות אנרגיה מתכלים ומקורות אנרגיה מתחדשים. אנרגיה שמקורה במשאבים מתכלים תורמת לפליטות לסביבה, הן של מזהמי אוויר והן של גזי חממה. כיל שואפת להיות בין המובילים בישראל בהפחתת פליטות.

לשם כך החלה כיל בתהליך של מעבר לשימוש בגז טבעי למרבית צריכת האנרגיה במפעליה וצמצום משמעותי בשימוש במזוט. כיל משקיעה מאמצים רבים בניסיון לצמצם ולייעל את צריכת האנרגיה במתקניה ובאתריה השונים.

פעילויות חיסכון באנרגיה הינם חלק מתפיסה כוללת של הפחתת ההשפעה של הסביבה. באמצעות מרכז מצוינות כיל לנושא הפחתת פליטת גזי חממה מתקיים שיתוף של כל חברות כיל בפתרונות יעילים ומתאימים והם מיושמים בכל החברות.                                                                                                                                                                                                                        

בכיל נעשות פעילויות שונות על מנת להשתמש ביעילות ובאחריות במשאב טבע זה.

בפרט נעשים ניסיונות לצמצם את צריכת המים השפירים ולהשתמש בתהליכי הייצור בעיקר במים מליחים שאינם ראויים לשתייה. במפעלים שונים של כיל נעשה שימוש במים מושבים – שפכים או מים שנעשה בהם שימוש ושעברו תהליך טיהור שלאחריו ניתן להשתמש בהם שוב

בכיל נעשים פרויקטים לצמצום כמות השפכים וטיוב איכותם.

ברותם אמפרט נגב מיושמת החל משנת 2001 תכנית אב לניהול השפכים התעשייתיים, במפעל תרכובות ברום פועלים מתוך מטרה לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של תהליכי הייצור; ובמפעל BKG בצרפת  הושגה ב-2010 הפחתה בכמות השפכים מתהליך הייצור ב-90% ב-2010.                                                                                                                                                                                                                                              

שמירה על איכות האוויר באתרי הייצור היא משימה מרכזית של כיל בתחום איכות הסביבה.

פעילות האדם כגון ייצור אנרגיה, פעילות תעשייתית וחקלאית ושימוש בתחבורה, אחראית על חלק גדול ממזהמי האוויר.

כיל גיבשה תכנית אב מקיפה לטיפול בפליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות בכל אתרי החברה, בתאום ובאישור המשרד להגנת הסביבה.

חברות כיל בישראל עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה והנחיותיו בכל הקשור לפליטות מוקדיות. כיל נערכת לעמידה בחוק אוויר נקי, שנכנס לתוקפו בינואר 2011, בכל אתרי הייצור שלה. מאז 2008 ישנה הפחתה של כ-75% בפליטות תחמוצות חנקן, הפחתה של כ-26% בפליטות חלקיקים והפחתה של כ-38% בפליטות תחמוצות גופרית.                                                                                                                                                                                                                            

הטיפול בפסולת מתאפשר במספר דרכים: הפחתה במקור, שימוש חוזר, מחזור, הפקת אנרגיה מפסולת והטמנה. בכיל מייחסים לנושא זה חשיבות רבה, ומשקיעים משאבים רבים למציאת פתרונות שונים לצמצום כמות הפסולת הנוצרת ולשימוש חוזר ומחזור פסולת קיימת.

במפעלי כיל השונים נעשה שימוש חוזר של פסולת וזרמי לוואי וכן נעשות פעילויות למחזור פסולות במפעלי כיל בישראל ובחו"ל. לכיל גם מרכז מצוינות העוסק בתחום הטיפול בפסולת.

כחלק מהטמעת תפיסה ירוקה ומדיניות ברת-קיימא בכיל, הוחלט להסמיך את אתרי ומפעלי החברה בהסמכה פנימית, לסטנדרט מחייב המשקף עקרונות אלה.

כיל בחרה, באופן וולנטרי, להכיל את הסטנדרט הירוק גם על אתרי הייצור שלה, באמצעות תקן פנימי למפעל ירוק,  המהווה נדבך נוסף בעשייה הסביבתית וביטוי לחשיבות שרואה החברה בקיום מדיניות ברת-קיימא-הלכה למעשה. כמו כן התקבלה בכיל החלטה כי כל מבנה חדש או שיפוץ משמעותי בבנייניה יבוצע על פי עקרונות בניה ירוקה, ובישראל מתוך שאיפה לקבל תו הסמכה של בנייה ירוקה

כל מפעלי כיל עברו הסמכה ירוקה. הנה הצצה אל הפעילות הידידותית לסביבה של המפעלים:

הסמכה למפעל ירוק from ICL on Vimeo.

בחברות כיל השונות מוטמעת מערכת לניהול חומרים מסוכנים.

המערכת מאפשרת ניהול חומרים מסוכנים במערכת, ניהול של אירועי חירום וכן ניהול מערכת ביטחון ובקרת כניסה.

לכיל כח אדם איכותי המונה נכון לסוף שנת 2010 11,035 עובדים.

כיל משקיעה באופן קבוע בפיתוח, אימון והכשרת המשאב האנושי בחברה והדרכתו. מרבית מנהלי כיל בשכבות הביניים ועד הבכירים ביותר צמחו מתוך החברה ועל כך גאוותה.

  

יצור תעשייתי בכלל, וייצור הכרוך בטיפול בחומרים מסוכנים ובייצור בלחץ וטמפרטורה גבוהים בפרט, טומן בחובו סיכונים ומחייב נקיטת אמצעי זהיות מיוחדים. כיל משקיעה דרך קבע באמצעי בטיחות וגהות תעסוקתית, בשאיפה למנוע תאונות ומתוך דאגה מתמדת לעובדי החברה.

ב-5 השנים האחרונות צמצמה כיל את מספר תאונות העבודה ביותר מ-40%. כיל הציבה לעצמה יעד של "אפס תאונות", וחותרת לשיפור ומצוינות בתחום הבטיחות, בשאיפה לירידה מתמדת במספר התאונות וה"כמעט תאונות", ובפעילות יום יומית לשיפור תנאי הבטיחות בעבודה ורמתה. לכיל מדיניות מפורטת בתחום הגיהות והבטיחות.

בשנת 2001 גיבש דירקטוריון כיל מדיניות אסטרטגית בדבר מעורבות והשקעה בחברה ובקהילה ובהתאם לה מאושר תקציב התרומה השנתי לקהילה. 

כיל ממקדת מעורבותה הקהילתית במספר מוקדים בדרום כמו גם בצפון, באזורים בהם מתגוררים מרבית עובדיה, שרווחתם ורווחת קהילתם הינן בעלת חשיבות מיוחדת לכיל. פעילותה של כיל ממוקדת בקרב ילדים, בני נוער, נשים במצבי סיכון, אוכלוסיות נזקקות, וכן בחינוך ובמצוינות לתלמידים.

כיל תורמת ומעודדות את עובדיה להשתתף בשורת פעילויות בהתנדבות לקידום הקהילה. כמה מהפרויקטים המרכזיים של כיל הם פרויקט המועדוניות, תרומה לארגון וריאטי, בית חולים סורוקה, אגודת אלו"ט ואגודת סיוע. כיל תומכת גם בחינוך, תורמת חבילות מזון, תורמת ליחידות צבאיות וכן מפעילה פעילות למען המגזר הנשי. כיל גם תורמת רבות לקהילה בתחומי איכות הסביבה.


גבולות הדיווח של דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2010 הורחבו וכוללים את כל מפעלי התאגיד בארץ עשרות אתרי ייצור בכל העולם. דוח זה מסכם את פעילות כימיקלים לישראל בע"מ בנושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

1. תקופת הדיווח: בדוח מדווחים נתונים המסכמים את השנה הקלנדארית 2010. לדוח צורפו נתונים משנים קודמות על מנת לאפשר השוואה בין שנים, לאתר מגמות ולהציב יעדים עתידיים.

2. מחזוריות הדיווח: דוח האחריות התאגידית האחרון של כימיקלים לישראל פורסם בשנת 2010 וסיכם את פעילות כיל לשנת 2009. הדוח מתבסס על עקרונות ה-GRI, אך לא היה זה דוח GRI מלא.

במהלך שנת 2010 פירסמו המגזרים העיקריים של כיל, מגזר הדשנים ומגזר המוצרים התעשייתיים, דוחות אחריות תאגידית העומדים ברמה B של ה-GRI. בכוונת כיל להמשיך ולפרסם בהמשך דוחות אחריות תאגידית על פי עקרונות ה-GRI מידי שנה. דוח זה הינו דוח המקיף את פעילות התאגיד בכל רחבי העולם.

3. גבולות הדיווח: הנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשלושת מגזרי כיל: מגזר דשנים, מגזר מוצרים תעשייתיים ומגזר מוצרי תכלית.בנוסף מדווחים הביצועים של חברת מגנזיום ים המלח.

הנתונים נאספו מכל מפעלי התאגיד בארץ ועשרות אתרי ייצור ברחבי העולם. חשוב לציין כי בדוח זה לא נכללו נתונים לגבי מיזמים משותפים הנעשים מחוץ לגבולות המגזרים וכי הנתונים החברתיים, בהקשר של פעילות בחו"ל, מדווחים רק על ידי אתרי ייצור מרכזיים.

4. תוכן הדוח: חברת כיל מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי – The Global Report Initiative. זוהי יוזמה בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים, בהשתתפות ארגוניo חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. פרטים נוספים ניתן למצוא כאן. הדוח עומד בדרישות רמה B של ה-HRI וכולל התייחסות לנספח מגזרי (GRI Sector supplement) של תעשיית הכרייה והמתכות הרלוונטי למספר חברות בתאגיד.

על מנת לאפשר ולעקוב באופן תקופתי אחר המגמות והתהליכים העיקריים המתרחשים בתאגיד המידע, הדוח כולל מידע של מספר שנים. בשנים האחרונות נעשו שינויים בארגון ונרכשו חברות חדשות. חלק מהמגות המדווחות בתחום הביצועים הסביבתיים מושפעות הן מכך שהיתה עליה משמעותית בייצור בהשוואה לשנת 2009 והן מהצטרפות של אתרי ייצור חדשים שהחלו לדווח משנת 2010 בלבד.

הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של ה-GRI, ביניהם קריטריון המהותיות (materiality). כיל נמצאת בשיח עם מחזיקי העניין שלה באופן שוטף. מידע נוסף בנושא שיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא כאן.

בדגשים בדוח ואופן המבנה שלו נבעו מתוך התחשבות בהרכב מחזיקי העניין המגוון של כיל ותוך התייחסות למשובים המתקבלים מהציבור ומהרגולאטורים.

במקרה של חברת תעשייתית עם אתרי ייצור בארץ ובעולם, ניתן דגש על ההשפעות הסביבתיות של החברה, הן ברמה המקומית-ישראלית והן ברמה הגלובלית. בכדי לתת מענה מפורט למחזיקי העניין המקומיים, כיל מדווחת בדוח זה על השפעותיה הסביבתיות העיקריות, הן ברמת התאגיד והן ברמות פירוט גבוהות יותר על מנת שהדוח יהיה רלוונטי למחזיקי עניין רבים ככל שיתן. הדוח מציג את יעידיה העיקרים של כיל ושל מגזריה השונים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

5. שיטות מדידה: איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות הסביבה, משאבי אנוש, מרכזי מצויינות של החברה המדווחות ועל ידי מטה התאגיד. הנתונים המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון וחישובים בעת הצורך (אלא אם צוין אחרת).

על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל אחד מנושאי הדיווח, נעשה גם ניסיון לספק מידע משנים קודמות, הצגת נתונים בדוח נעשתה על פי פרוטוקול ה-GRI.

6. שינויים בדיווח: זוהי השנה הראשונה בה נאספים נתונים מאתרי הייצור של כיל מכל רחבי העולם. כיוון שתשתית הדיווח עדיין בהקמה בקרב חברות התאגיד בחו"ל, מספר חברות דיווחו נתונים חלקיים.

הטמעת תשתיות הדיווח תמזער עיוותים אלה בעתיד ואנו צופים שיפור מתמיד באיכות הדיווח. השינוי המשמעותי מדוחות קודמים הן של המגזרים והן של התאגיד הוא הרחבה משמעותית של גבולות הדיווח. הדוח הנוכחי כולל את אתרי הייצור של התאגיד הפרוסים בכל רחבי העולם.

כיל אינה מעבירה את הדוח לביקורת חיצונית בשלב זה (external assurance). בטווח הארוך, כיל רואה עצמה כחלק מהמגמה העולמית המתרחשת בנוגע לדוחות משולבים. דוחות משולבים הינם דוחות שנתיים בהם כלולים כל הנתונים הפיננסים הנדרשים מחברות וההתייחזות לנושאים חברתיים וסביבתיים. דוחות אלו יעברו בהכרח מבדק חיצוני.