קידום ויזמות בנושא קיימות

חברת כיל חרטה על דגלה פיתוח מוצרים חדשים אשר עומדים בכל שלב בסטנדרטים סביבתיים. מדיניות זו קיימת גם לגבי רכישת חברות המרחיבות את היצע המוצרים.

החברה פועלת בין השאר לפתח מוצרים חדשים אשר תורמים לסביבה כגון: ®Merquel – מוצר ייחודי המונע פליטת כספית לאוויר; מוצרים לחיטוי מים והתפלה להעשרת מצאי המים הבטוחים (Safe Water); מעכבי בעירה פוספטיים ועוד.

ניהול אחראי של מוצרים לאורך כל מחזור חייהם (Product Stewardship)

במהלך 2011 הוסמכו בהצטיינות ל-Product Stewardship החברות רותם אמפרט נגב ומפעלי ים המלח על ידי ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי (IFA).

חברות כיל פועלות בשיתוף עם לקוחותיהן לצמצום השפעות סביבתיות בשלב השימוש במוצריהן, כגון: תוכנית ה-VECAP בתחום מעכבי הבעירה ותוכנית עבודה עם חקלאים לשימוש נכון בדשנים.

אימוץ התכנית הבינלאומית ל-Responsible Care של חברות התעשייה הכימית לקידום תחומי בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה

בשנת 2008 חתם מנכ"ל כיל על מסמך העקרונות שנקרא Responsible Care Global Charter, המסדיר את פעילות התעשייה הכימית בשנים הקרובות. חברות כיל לקוחות על עצמן את יישום העקרונות.

קוד אתי לקביעת כללי התנהגות ראויים לחברה ולעובדיה   

בשנת 2011 אישרה כיל קוד אתי גלובלי מקיף המהווה את הבסיס הערכי שעליו מושתת עיצוב התרבות הארגונית. בין ערכי הקוד: הוגנות עסקית, מחויבות לבטיחות ולאיכות הסביבה, כבוד לזולת, מצוינות ושיפור מתמיד.

תקינה והסמכה לאומית ובינלאומית     

הסמכת כל אתרי הייצור של כיל לתקני ניהול: ניהול סביבתי ISO 14001; תקן איכות 9001; ותקן ניהול בטיחות OHSAS 18001.  

כל מפעלי הייצור של כיל בישראל הוסכמו לשלושת התקנים. עד שנת 2015 צפויים כל מפעלי כיל ברחבי העולם להטמיע תקנים אלו או מקביליהם.

סגור לתגובות.