אחריות וביצועים סביבתיים

כיל משקיעה מאות מיליוני דולרים באיכות הסביבה והיא עומדת בסטנדרטים הנדרשים על ידי הרשויות ואף מעבר לכך (Beyond compliance).

גז טבעי  

 • תמהיל הדלקים של כיל מבוסס כיום בעיקר על גז טבעי, שהינו דלק נקי יותר שהשפעתו על הסביבה נמוכה יותר.
 • רוב מפעלי הייצור של כיל בסדום וחלק ממפעלי הייצור במישור רותם הוסבו לגז טבעי, ההסבה בישראל תושלם במהלך שנת 2012.

בנייה ירוקה

 • כל שיפוץ ובנייה שמתבצעים במבני כיל נערכים על פי תקני בניה ירוקה. עד כה שופצו והוקמו מספר מבנים ירוקים בישראל ובמהלך שנת 2011 צפויה להסתיים בנייתו של מרכז לוגיסטי ירוק בגרמניה.

הפחתה משמעותית של השפעות כיל על הסביבה

 • כיל פועלת בהשקעות גדולות להפחתת פליטות המתקנים לאוויר. החברה אימצה מדיניות ברורה הקובעת כי מתקן אשר אינו עומד בתקנים המחמירים ייסגר.
 • לאורך השנים צמצמה החברה את הפליטות באופן ניכר. לדוגמא, בהשוואה לשנת 2005 צומצמו פליטות תחמוצות הגופרית בכ-53%, תחמוצות החנקן בכ-77%, וחלקיקים בכ-99%.
הפחתת גזי חממה
 • עד שנת 2010 הופחתו פליטות גזי החממה של מפעלי כיל בישראל בכ-37% ביחס לשנת 2008.
 • אושרו שני פרויקטים של צמצום גזי חממה תחת תוכנית בינלאומית – מנגנון הפיתוח הנקי (CDM).
 • בוצע חישוב טביעת רגל פחמנית (Carbon Footprint) ללמעלה מ-30 מוצרים שונים של כיל.
 • דווח מאזן גזי החממה של כיל למנגנון הדיווח הבינלאומי ה-Carbob Disclosure Project ברמת שקיפות גבוהה אשר זיכתה את כיל בציון 90. בכך, נכנסה כיל לרשימת החברות המנהיגות את תחום הדיווח ל-CDP, ה-Carbon Disclosure Leadership Index. כיל מדורגת במקום ה-7 מבין חברות הכימיה המובילות בעולם.
 • הוגש דיווח ציבורי בתחום גזי החממה בהתאם למנגנון הדיווח הוולנטרי בישראל.

שימוש במשאבים טבעיים באופן אחראי  

 • כל תוכניות הכרייה כוללות בתוכן תוכניות שיקום בתאום גורמי סביבה. השיקום מתבצע תוך כדי כרייה ובשימוש בתוכנות הדמיה מתקדמות המאפשרות שיחזור של הטופוגרפיה המקורית.

תמיכה בשמירה על מגוון ביולוגי באזורי הפעילות של החברה

 • החברה מובילה מיזמים בתחום השמירה על הסביבה כגון: מימון פרויקט רב שנתי למען שמירת העופות הדורסים באזור הנגב, בשיתוף רשות הטבע והגנים ושימור ושיקום ביולוגי של ואדיות ונחלים.
 • שיתופי פעולה עם ארגונים ירוקים באנגליה כחלק מפעילות במכרה הסמוך לפארק הלאומי North York Moors.

סגור לתגובות.